Protectia Datelor

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

 

Pro Solutions (in continuare “Pro Solutions”) reprezinta un grup de companii care activeaza in principal in domeniul resurselor umane, cum ar fi recrutare, munca temporara, leasing de personal, servicii externalizate, administrare de personal etc.). Valorificam la maxim potentialul capitalului uman pentru clientii nostri asigurandu-le angajatilor nostri un mediu de lucru prietenos in deplina recunoastere a meritelor profesionale.

De asemenea, Pro Solutions este proprietarul si administratorul site-ului www.prosolutionagency.ro

 

Grupul Pro Solutions este format din

 • Pro Solutions Agency S.R.L. societate cu raspundere limitata, legal infiintata si care functioneaza conform legislatiei din Romania, cu sediul în Strada Împaratul Traian, Nr. 2, Etaj 4, Loc. Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Registrul ComerĊ£ului sub nr. J16/895/2012, Cod de Inregistrare Fiscala RO30281099,
 • Pro Solutions Leasing S.R.L. societate cu raspundere limitata, legal infiintata si care functioneaza conform legislatiei din Romania, cu sediul in Strada Împaratul Traian, Nr. 2, Etaj 4, Loc. Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/905/2017, Cod de Inregistrare Fiscala RO37438175

 

Toate activitatile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal respecta principiile urmatoare:

 • sunt prelucrate in mod legal, corect si transparent ("legalitate, corectitudine si transparenta")
 • sunt colectate in scopuri specificate, explicite si legitime si nu prelucrate in continuare intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitarea scopului")
 • sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt procesate ("minimizarea datelor")
 • sunt exacte si, daca este necesar, actualizate ("exactitate");
 • sunt pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate timp cât nu este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal ("limitare de stocare");
 • sunt prelucrate intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva procesarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, utilizând masuri tehnice sau organizatorice adecvate ("integritate si confidentialitate”).

 

Pentru a putea oferi serviciile din portofoliul sau intr-un mod eficient, respectiv pentru respectarea contractelor individuale de munca incheiate cu angajatii sai, respectiv a obligatiilor legale in vigoare (cum ar fi, fara a se limita la: Codul Muncii cu completarile si modificarile in vigoare, legea 76/2002, OG 129/2000) Pro Solutions colecteaza date cu caracter personal de tipul: nume, prenume, fotografie (in masura in care o includeti nesolicitat in CV-ul transmis), varsta, data de nastere, sex, nationalitate, etnie, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, CNP, ocupatie, venit, cont bancar, religie (de exemplu, in scopul acordarii zilelor libere legale), date despre starea de sanatate (de exemplu, in scopul indeplinirii obligatiilor legale la angajare, respectiv la acordarea concediului medical), semnatura, etc.

 

Colectam date cu caracter personal in diverse modalitati si pe multiple canale, cum ar fi:

 

 • in format electronic prin e-mail, prin intermediul site-ului www.prosolutionsagency.ro ;
 • prin canalele de comunicare asociate aplicatiilor social media Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.;
 • prin platforme de facilitare a recrutarii: bestjobs, ejobs, jooble, linkedin, etc.;
 • prin cereri de locuri de munca adresate Pro Solutions prin email sau depuse la sediile noastre;
 • in timpul interactiunilor noastre cu clientii si furnizorii nostri

 

In masura in care ati candidat sau intentionati sa candidati la unul din posturile aflate in recrutare, publicate de catre Pro Solutions pe diverse canale, in mod uzual colectam urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Istoricul locurilor de munca si al educatiei formale;
 • Competente profesionale, abilitati;
 • Data de nastere, varsta;
 • Sex (barbat/femeie);
 • Cetatenie si capacitatea de desfasurare a unei munci remunerate pe teritoriul Romaniei;
 • Informatii furnizate in timpul interviurilor care pot contine experiente, performante proprii, date referitoare la istoricul personal etc.
 • Informatiile furnizate prin referinte;
 • informatiile continute in CV-ul dvs. respectiv CV-ul in sine;
 • informatii pe care le furnizati cu privire la interesele de cariera si alte informatii despre calificarile dvs. pentru angajare.

Ne furnizati aceste date in mod voluntar in cadrul unui proces de recrutare in care intrati din proprie vointa. De asemenea, dumneavoastra in calitate de candidat la un post de angajare publicat de Pro Solutions determinati complexitatea informatiilor furnizate. De asemenea, in masura in care nu sunt furnizate informatii sau sunt furnizate eronat, acestea pot afecta capacitatea noastra de a considera o persoana fizica intr-un proces de recrutare / angajare sau de a oferi oportunitati relevante de angajare. In plus, este obligatorie furnizarea de date cu caracter personal corecte si dovezi ale acestor date, in caz contrar contractele de munca fiind considerate nule.

Scopurile procesarii datelor cu caracter personal sunt:

 • Furnizarea de servicii de identificare, recrutare, angajare sau plasare forta de munca temporara;
 • Furnizarea de oportunitati de angajare;
 • Furnizarea de servicii de salarizare si administrare de personal;
 • Furnizarea de servicii suplimentare, cum ar fi instruirea, consilierea in cariera si serviciile de tranzitie in cariera / mediere;
 • Furnizarea de servicii de analiza si evaluare a candidatilor ca parte a procesului de recrutare: evaluarea performantelor si capacitatilor individuale, inclusiv evaluarea aptitudinilor legate de locul de munca; identificarea deficitului de competente; utilizarea informatiilor pentru a se potrivi indivizilor si oportunitatilor potentiale; si analiza de date (tendinte privind practicile de angajare).
 • Trimiterea de newsletter-uri, materiale promotionale, alerte privind pozitiile disponibile;
 • Creearea si gestionarea inregistrarilor din aplicatiile interne pentru oferirea serviciilor;
 • Comunicarea si participarea la evenimente speciale, promotii, programe, oferte, sondaje, concursuri si studii de piata;
 • Gestionarea relatiilor cu clientilor si furnizorilor;
 • Analizarea si imbunatatirea serviciilor noastre, gestionarea comunicarilor noastre, efectuarea analizelor de date si efectuarea de contabilitate, audit si alte functii interne;
 • Protejarea, identificarea si incercarea de a preveni frauda si alte activitati ilegale,;
 • Respectarea si aplicarea cerintelor legale aplicabile, standardele industriale relevante, obligatiile contractuale si politicile noastre.

 

Referitor la executarea contractelor de punere la dispozitie de personal (munca temporara) si prestarea de servicii in favoarea diferitilor clienti, in situatia in care Pro Solutions sau clientul sau isi prezinta candidati unul altuia in scopul gasirii de personal in vederea angajarii acestuia de catre Pro Solutions pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de punere la dispozitie de personal sau de prestari servicii, incheiat intre Pro Solutions si client, partea care prezinta candidatii se va asigura ca respectivii candidati au fost informati cu privire la scopul prelucrarii, datele de identificare a celeilalte parti si si-au dat consimtamântul pentru un astfel de transfer de date personale. Partea careia ii sunt transmise datele personale ale candidatilor se obliga sa prelucreze datele personale ale candidatilor doar in scopul gasirii de personal in vederea angajarii acestuia de catre Pro Solutions pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, cu exceptia situatiilor in care Pro solutions este indreptatit sa stocheze si/sau sa prelucreze datele personale respective fie in baza unei prevederi legale, fie in baza unui interes legitim, fie in cazul in care Pro Solutions a obtinut separat consimtamantul candidatului.

 

În scopul executarii contractului de punere la dispozitie de personal sau de prestari servicii, Pro Solutions si clientul prelucreaza datele personale ale salariatilor care presteaza serviciile ce fac obiectul acestuia.

 

Având in vedere ca pentru prestarea serviciilor, salariatii isi desfasoara activitatea in favoarea clientului si/sau in locatiile clientului si/sau utilizând echipamentele si/sau bunurile si/sau sistemele informatice ale clientului, Pro Solutions este indrepatita sa dezvaluie, iar clientul are un interes legitim pentru care prelucreaza date personale ale salariatilor.

 

Datele personale ale salariatilor sunt prelucrate in scopul operatiunilor premergatoare angajarii, al indeplinirii clauzelor contractului de munca, indeplinirii obligatiilor legale, respectarii regulamentele interne sau contractele colective de munca, al gestionarii planificarii si organizarii muncii, al accesului la locul de munca, al indeplinirii atributiilor de serviciu, al asigurarii accesului la resursele, echipamentele, sistemele informatice ale clientului, al cercetarii si sanctionarii disciplinare, al egalitatii si diversitatii la locul de munca, al asigurarii sanatatii si securitatii la locul de munca, al protejarii proprietatii apartinând Pro Solutions, clientului si clientilor acestora, in scopul exercitarii si beneficierii, in mod individual sau colectiv, de drepturile si beneficiile legate de ocuparea locului de munca, pentru incetarea raporturilor de munca, precum si pentru realizarea raportarilor privind prestarea serviciile.

 

Pro Solutions si clientul vor prelucra si categorii speciale de date personale, ca de exemplu date privind starea de sanatate sau codul numeric personal.

 

Nu se vor solicita salariatului certificatul de cazier judiciar decât in situatiile expres stipulate de lege, când se impune ca persoana care ocupa o anumita functie sa nu fi fost condamnata penal pentru anumite infractiuni. Cu toate acestea, in anumite cazuri, inainte de inceperea activitatii, se poate solicita salariatilor o declaratie pe proprie raspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale.

 

De asemenea, in masura in care este necesar, Pro Solutions si clientul prelucreaza date personale apartinând membrilor de familie a salariatului in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau pentru acordarea deducerilor, drepturilor ori beneficiilor la care este indreptatit salariatul.

 

Prelucrarea datelor personale in scopul accesului in locatiile clientului, precum si al monitorizarii (video, audio, corespondenta electronica, masurarii calitatii si cantitatii muncii etc.) salariatilor la locul de munca, precum si utilizarii resurselor, echipamentelor si sistemelor informatice ale clientului reprezinta prelucrari distincte de date personale efectuate de catre cient, Pro solutions neavând nicio raspundere asupra modului in care si scopului pentru care clientul prelucreaza datele personale respective.

 

In procesul de recrutare si pe perioada executarii contractelor de munca, temeiurile juridice sunt prevazute de art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract", de lit. c) a aceluiasi articol, respectiv "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului", de art. 9 alin. 2 lit. b) "prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale" si de lit. h) a art. 9 alin. 2 "prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului".

 

Pro Solutions este indreptatita sa divulge sau sa transfere date personale ale salariatilor catre terti, de regula autoritatile române (ex. inspectoratul teritorial de munca, administratia financiara, casa de asigurari de sanatate, casa de asigurari sociale, etc..) si furnizorii de servicii in domeniul muncii (ex. medicina muncii, sanatate si securitate in munca, situatii de urgenta, tichete de masa, tichete cadou, tichete de vacanta, aplicatia software pentru calculul salarial, etc.), fara aprobari prealabile, in cazul in care este necesar pentru indeplinirea obligatiilor legale ale sale si/sau ale clientului.

Pro Solutions nu divulga sau transfera datele cu caracter personal ale persoanelor fizice catre terti situati in afara EEA (Spatiului Economic European).

Pro Solutions se angajeaza sa respecte cerintele Regulamentului European 2016/679/UE (“RGDP”) si a drepturilor persoanelor fizice, respectiv:

 • Dreptul de acces - dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare - corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - dreptul exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat - in acest sens Pro Solutions nu utilizeaza aplicatii informatice, algoritmi, inteligenta artificiala sau automatizari pentru a lua decizii care produc efecte asupra persoanelor fizice.

Pentru a va exercita drepturile va rugam sa transmiteti cererea dvs. catre dpo@prosolutionsagency.ro

Pro Solutions a implementat proceduri organizatorice si tehnice de securitate pentru a asigura confidentialitatea, transparenta, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal si pentru a respecta cerintele Regulamentului European 2016/679/UE.

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate de Pro Solutions, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

 

Prezenta Nota de Informare poate suferi actualizari fara vreo notificare prealabila. Va invitam sa consultati periodic aceasta sectiune pentru o informare la zi cu privire la tipurile de date cu caracter personal care sunt procesate de Pro Soltions, respectiv modul in care acestea sunt utilizate.

Oportunitati de angajare

Some people today are wondering generalities instead of meaningful specifics because they have failed to discover and mine the wealth of potentials in them.

Ifeanyi Enoch Onuoha